Privacy Policy

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5
10999 Berlijn, info@lichtauf.computer, telefoon: + 49 (0) 761 290 80 686. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon) een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als individuele persoonlijke gegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO voor het beschermen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. Via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te vinden op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw contactpersoon een contract wil sluiten, is Art 6 para. 1 een aanvullende juridische basis voor de verwerking. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de kwestie in kwestie uiteindelijk wordt verduidelijkt en op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag in conflict zijn.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en bij contractuitvoering

Volgens Art 6 para. 1 lit. b DSGVO persoonsgegevens blijven worden verzameld en verwerkt als u ons om een ​​opdracht uit te voeren of bij het openen van een rekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een deletie van uw account op elk gewenst moment en kan gedaan worden per post naar bovenstaand adres van de persoon die verantwoordelijk. We bewaren en gebruiken de gegevens die u voor uitvoering van het contract. Na voltooiing van het contract of annulering van uw account worden uw gegevens vergrendeld met betrekking tot fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen en gewist na deze periode, tenzij u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of een wettige verdere gegevens met behulp van onze site voorbehouden welke wij u hieronder zullen informeren.

6) commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de opmerking die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is gemaakt om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. Rechtsgrondslagen voor de opslag van uw gegevens zijn de Art 6 Abs.1 lit.b en f DSGVO. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als ze door derden als onwettig worden betwist.

De follow-upcommentaren kunnen door u als gebruiker worden geabonneerd. U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in-procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van abonnementen op reacties is Art 6 para. 1 lit. een GDPR. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor lopende abonnementen met reacties voor de toekomst. Raadpleeg de bevestigingsemail voor meer informatie over de optie om u af te melden.

7) Gebruik van uw gegevens voor direct mail

7.1Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De indicatie van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door het activeren van de bevestigingslink u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een GDPR. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief, sparen we je van het internet service provider (ISP) geregistreerd IP-adres en de datum en tijd van de registratie, met het oog op het mogelijke misbruik van uw e-mail adres te begrijpen op een later tijdstip. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde persoon. Na uitloggen uw e-mail adres zal onmiddellijk worden verwijderd uit onze nieuwsbrief mailinglijst voor zover u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of behouden wij ons een die verder gaat dan het gebruik van gegevens die wordt toegestaan ​​door de wet en die wij op de hoogte in deze verklaring aan.

7.2Adverteren via e-mail

wij behouden ons op basis van onze legitiem belang in gepersonaliseerde direct mail, uw voor- en achternaam, postadres en - als we deze aanvullende informatie hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie tussen u - de titel, academische graad, uw geboortejaar en je carrière, Filiaal of bedrijfsnaam volgens Art 6 para. 1 lit. f DSGVO om op te slaan en te gebruiken voor het per e-mail versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens door een bericht aan de verantwoordelijke persoon.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de volgende serviceproviders die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Deze persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden doorgegeven aan het transportbedrijf in opdracht van de levering in het kader van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. We zullen uw betalingsgegevens doorgeven aan de opdrachtbank als onderdeel van het betalingsproces, als dit nodig is voor het betalingsproces. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we u hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is Art 6 para. 1 lit. b DSGVO.

8.2Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "aflevering" via PayPal geven wij uw betaling informatie in de verwerking van betalingen PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), ga verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces.
PayPal reserveert zichzelf voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "afbetaling" via PayPal voor het uitvoeren van een kredietcontrole. Hiervoor worden uw betalingsgegevens verlicht volgens Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van hun solvabiliteit voor kredietbureaus aangenomen. Het resultaat van de kredietcontrole van de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de voorziening van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de credit rating, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, onder andere aan de gebruikte kredietinformatiebureaus, raadpleegt u het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.
- ONMIDDELLIJK
Als u de betaalmethode "immediate", verwerking van betalingen via de payment service provider ONMIDDELLIJK GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna: "NU"), te kiezen waar we Uw gecommuniceerd tijdens het bestelproces informatie samen met de informatie op uw bestelling op grond van art. 6 para. 1 verlicht. b Geef DSGVO door. Onmiddellijke GmbH maakt deel uit van Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betaling dienst onmiddellijk en slechts voor zover dat nodig is voor dit is. Bij het volgende webadres voor meer informatie over het privacybeleid ONMIDDELLIJK: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Stripe
Als u kiest voor een betaling van de payment service provider Stripe, de verwerking van betalingen via de payment service provider Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, waar we samen met de informatie op uw tijdens het bestelproces informatie gecommuniceerd . uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel credit card nummer, factuurbedrag, valuta en transactie-nummer) in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. b Geef DSGVO door. De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verwerking van betalingen met de payment service provider Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Ga naar https://stripe.com/terms voor meer informatie over de privacy van Stripe

9) Online marketing

9.1Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google AdSense gebruikt zogenaamde "DoubleClick DART Cookies" ("Cookies"). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Daarnaast gebruikt Google AdSense zogenaamde "webbakens" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de site te verzamelen, verzamelen en evalueren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie en / of het webbaken (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag te evalueren met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het Google AdSense IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden, indien wettelijk vereist en / of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO ten behoeve van gerichte reclame van de gebruiker door reclame te maken voor derden waarvan de advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Tegelijkertijd dient de verwerking ons financieel belang bij het benutten van het economische potentieel van onze aanwezigheid op het internet door gepersonaliseerde inhoud van derden te tonen tegen een vergoeding.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookiekoekjes permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts een beperkt nut hebben als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9.2Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van de online reclame-programma "Google AdWords" en als onderdeel van Google AdWords het bijhouden van conversies van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). We maken gebruik van de diensten van Google Adwords te maken met de hulp van promotiemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites op onze aantrekkelijke aanbiedingen zorgvuldig. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. zodat we nastreven het belang advertenties weer te geven die van belang zijn om onze website voor u interessante en een eerlijke berekening van de reclame kosten te bereiken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme interesse in een gericht reclamepleister. Art 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookiekoekjes permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts een beperkt nut hebben als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

10) Gebruik van een live chatsysteem

LiveChat (LiveChat Software SA)
Deze website maakt gebruik van technologieën van LiveChat Software SA, al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polen (www.livechatinc.com) verzamelde en bewaarde anonieme gegevens ten behoeve van webanalyses en het bedienen van het live chatsysteem om live supportverzoeken te beantwoorden. Van deze geanonimiseerde datagebruikprofielen kunnen onder een pseudoniem worden gemaakt. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies laten de herkenning van de internetbrowser toe. Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang in effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die worden verzameld met behulp van de LiveChat-technologieën zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke toestemming van de betrokken persoon. Om te voorkomen dat LiveChat-cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het creëren van een pseudoniem gemaakt gebruikersprofiel met effect voor de toekomst door ons uw bezwaar per e-mail te melden op het e-mailadres dat in de opdruk staat.

11) Hulpmiddelen en diversen

11.1Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door geautomatiseerde en geautomatiseerde verwerking misbruik oplevert. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de service reCAPTCHA naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele wilbestendigheid van acties op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

11.2Google Klantenreviews (voorheen Google Certified Dealer-programma)

We werken samen met Google LLC als onderdeel van het Google Customer Reviews-programma, dat Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") is. Het programma biedt ons de mogelijkheid om klantrecensies te vragen van gebruikers van onze website. Wanneer u op onze website winkelt, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een Google-enquête per e-mail. Als u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. Om een ​​DSGVO uit te geven, zullen we uw e-mailadres doorgeven aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd om de winkelervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u indient, wordt vervolgens samen met onze andere beoordelingen samengevat en weergegeven in ons Google Klantenreviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard, en wordt ook gebruikt voor Google Verkopersbeoordelingen.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of naar Google.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Ga naar de volgende koppeling voor meer informatie over het privacybeleid van Google met het Google Klantenreviews-programma: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=nl
Ga naar deze link voor meer informatie over de privacy van Google Seller Ratings: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

11.3Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land) kaarten voor het visueel weergeven van geografische informatie. Het gebruik van deze service zal u onze locatie tonen en uw aankomst vergemakkelijken.

Zodra u de subpagina's bezoekt waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens Art 6 para. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Als u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google wanneer u Google Maps gebruikt, kunt u de webservice Google Maps ook volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en de kaartweergave op deze website kunnen niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op http://www.google.com/intl/en/policies/terms/regional.html en de aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Voor meer informatie over privacy gerelateerd aan het gebruik van Google Maps, bezoekt u het Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

11.4Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

11.5Trusted Shops Trust-badge

Om ons kwaliteitszegel Trusted Shops te tonen en om het Trusted Shops-lidmaatschap voor kopers aan te bieden na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops Trust Badge op deze website opgenomen.

Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen om ons aanbod optimaal te vermarkten, die overheersen in het kader van een afweging van belangen, Art 6 para. 1 lit. f DSGVO. Het Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne.

In het aanroepen van de Trust Kenteken van de webserver slaat automatisch een zogenaamde server log file, die als uw IP-adres, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid data verzonden en de verzoekende provider (toegang tot de gegevens) en document retrieval. Deze toegangsgegevens worden niet binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek geëvalueerd en automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u beslist na het afsluiten van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten of die al zijn geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

12) rechten van de betrokken persoon

12.1De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op grond van artikel 15 DSGVO. Ze hebben in het bijzonder het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwerken doeleinden, de categorieën persoonsgegevens verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt of gepland houdbaarheid of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur, het bestaan ​​van een recht te corrigeren, te verwijderen of de verwerking object met de verwerking te beperken, klacht bij een regelgevende instantie, de bron van uw informatie als het niet door ons verzameld van u, de bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de betrokken logica en je scope in kwestie en het gewenste effect van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, die garanties in overeenstemming met art. 46 DSGVO bij Weiterlei zijn er de verwerking van uw gegevens naar derde landen;
 • Recht op correctie volgens Art.16 DSGVO: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens betreffende u en / of het invullen van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op opzegging volgens Art.17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen in het bijzijn van de vereisten van artikel 17 par. 1 DSGVO. Dit recht is echter niet van toepassing, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;
 • Recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 DSGVO. Je moet de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zo lang te eisen als de betwiste u correctie van uw gegevens zullen worden gecontroleerd wanneer u een verwijdering van uw gegevens te weigeren als gevolg van onjuiste verwerking van gegevens en in plaats daarvan de juiste het beperken van de verwerking van uw gegevens verzoeken, als u uw gegevens voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat we niet meer nodig hebben of dat de gegevens over het doel van het bereiken nodig als u een bezwaar op grond van uw specifieke situatie hebben ingediend, terwijl het nog niet zeker of onze legitieme redenen overheersen;
 • Recht op informatie op grond van artikel 19 DSGVO. Hebt u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking in vergelijking met de verantwoordelijke beweringen dat hij verplicht is om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u werden blootgesteld, deze correctie of verwijdering van gegevens of Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.
 • Recht op data portabiliteit op grond van artikel 20 DSGVO: U hebt op een gestructureerde, consistente en maschinenlesebaren formaat op te halen of om de overdracht te vragen naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt ;.
 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 para. 3 DSGVO: U hebt het recht om een ​​toestemming eenmaal verstrekt in de verwerking van gegevens op elk moment met toekomstig effect in te trekken. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
 • . Recht om een ​​beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Als u van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO Integendeel, je hebt - onverminderd eventuele andere administratieve of juridische procedures, - het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw locatie, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

12.2RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.
MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

13) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na de deadline worden de corresponderende gegevens routinematig verwijderd, als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren en / of van onze kant bestaat er geen rechtmatig belang bij de heropslag.