Online geschillenbeslechting

We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor geschillenbeslechting, maar we zijn in principe bereid om dit te doen

De volgende link van de EU-commissie (ook bekend als het OS-platform) bevat informatie over online geschillenbeslechting en is het centrale aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten:

ec.europa.eu/consumers/odr/