Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. schuld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk was voor om het gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen de eigen website van de auteur geplaatste links en verwijzingen, alsmede op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases naar de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is . Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten .
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen omdat ze worden genoemd!
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

AVG (Privacy)

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Privacy Statement voor het gebruik van Facebook-plugins (zoals de knop)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van de provider Facebook.com, die worden aangeboden door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA94304 in de VS. Gebruikers van onze website, waarop de Facebook-plug-in is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plug-in een verbinding met Facebook tot stand brengt, waarbij een verzending naar uw browser wordt uitgevoerd zodat de plug-in op de website wordt weergegeven.
Verder is het gebruik van gegevens naar de Facebook-server doorgestuurd, die informatie bevatten over uw websitebezoeken naar onze startpagina. Voor ingelogde Facebook-gebruikers resulteert dit erin dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account.
Zodra u de Facebook-plug-in actief gebruikt als een ingelogde Facebook-gebruiker (bijv. Door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of de opmerkingenfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account overgebracht en gepubliceerd. Dit kan alleen worden voorkomen door uit te loggen van uw Facebook-account.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook, verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsbepalingen op Facebook.

Privacy Statement voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden via Twitter Inc., 795 Folsom St., 600 Suite, San Francisco, CA 94107, VS. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter.

We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie het Twitter-privacybeleid op http://twitter.com/privacy voor meer informatie.

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de Accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Privacy Beleid voor het gebruik van Google + 1

Verzameling en verspreiding van informatie:
Gebruik de knop Google + 1 om informatie wereldwijd te publiceren. De knop Google + 1 biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u hebt opgegeven voor een inhoud + 1 en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op + 1 klikte. Uw + 1 kan worden weergegeven als een indicatie, samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in de zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren.

Als u de knop Google + 1 wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam bevat die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben.

Met behulp van de verzamelde informatie:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken Werden sterven von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die + 1-Aktivitäten der Gebruikers bzw. gibt diese een Gebruikers und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene websites.

Privacy Statement voor het gebruik van Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. ("Google"). Google AdSense gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's te evalueren. De informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens op het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentie-indelingen worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS.

Deze informatie kan door Google worden gedeeld met gelieerde bedrijven van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die u hebt opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en maken analyse van uw gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zijn meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en doorgestuurd naar andere website-activiteit en internet-gerelateerde diensten aan de website operator om erbringenDie als onderdeel van Google Analytics die uw browser IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bron: Disclaimer patroon van Haftungsausschluss.org, Advocaat uit Karlsruhe voor huurrecht en Data Protection Act